Fundació Jaume Bofill: Equitat, excel·lència i eficiència educativa a Catalunya

Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena. Endarrera aquesta gent tan ufana i tan superba…  Himne català

Fundació Jaume Bofill Primers resultats d’un informe sobre el sistema educatiu a Catalunya [PDF]

En equitat educativa Catalunya se situa a la mitjana europea. A l’interior de la societat catalana, no obstant, hi ha diferències significatives.

  1. Catalunya mostra diferències de resultats en ciències, en funció del gènere, superiors a les d’altres països.
  2. Catalunya té una diferència de resultats en ciències en funció del nivell socioeconòmic i cultural de les famílies similar a la mitjana de l’OCDE.
  3. Les diferències de resultats a les tres competències, entre l’alumnat nascut a Espanya i fora d’Espanya, són molt elevades. En la comparació internacional, la puntuació de l’alumnat no nadiu a Catalunya és la més baixa de tots els països de la mostra. En ciències i comprensió lectora, Catalunya és un dels sistemes educatius amb majors desigualtats de resultats entre nadius i no nadius.
  4. Les diferències de resultats entre el sector públic i el sector privat són molt elevades a les tres competències mesurades. Entre aquells països que tenen una presència significativa del sector privat, Catalunya és el que presenta una major desigualtat de resultats entre xarxes.
  5. La diferència de puntuació entre els centres públics i privats és deguda, bàsicament, a la desigual composició social dels alumnes dels centres.

[17/09/2008] Primers resultats d'un informe sobre el sistema educatiu a Catalunya. Fundació Jaume Bofill.

Leer más de esta entrada